Is mijn bhv-organisatie nog actueel?

Nieuwe manieren van werken, veranderingen in bedrijfsbezetting of werkzaamheden vragen om aanpassingen binnen uw bedrijfshulpverlening.

1. Ontruimingsplan

Kan ik nog met 50 mensen op de verzamelplaats staan?
Kunnen mijn bhv’ers nog veilig ingezet worden?
Veranderende tijden vragen om snelle aanpassingen. Goede en vastgelegde afspraken zijn hierin van groot belang.

Het actualiseren of opstellen van een ontruimingsplan kan desgewenst vanaf afstand worden verzorgd. Wij benaderen hiervoor een medewerker met kennis van het gebouw en de bhv-organisatie. Knelpunten en vragen worden telefonisch besproken. Daarnaast is het mogelijk om later in het jaar een veiligheidsronde of ontruimingsoefening te houden.

2. Ontruimingsplattegronden

Weet iedereen de weg naar buiten, ook nu er bijna geen bhv’ers in het gebouw zijn? En waar een brandblusser hangt?
Actuele ontruimingsplattegronden geven in enkele seconden een duidelijk overzicht van de verdieping en de snelste weg naar buiten.

Wanneer digitale plattegronden of bouwtekeningen beschikbaar zijn, is het opstellen van afstand mogelijk. Bijzonderheden of vragen kunnen telefonisch aan de tekenaar worden voorgelegd. Een veiligheidscheck van het gebouw kan op verzoek later in het jaar ingepland worden.

3. Actualiseren RI&E of bedrijfsnoodplan door veranderingen in bedrijfsvoering

Zijn uw werkzaamheden significant gewijzigd. Bijvoorbeeld extra bezetting of het werken in ploegen, of door het ontplooien van andere bedrijfsactiviteiten?  Dan kan het zijn dat uw RI&E niet meer actueel is. Preventief kan ondersteuning bieden bij het actualiseren van de RI&E en direct een quickscan maken om nieuwe risico’s zo klein mogelijk te houden.

Neem contact met ons op voor specifieke vragen of het opstellen van een offerte op maat.