Veelgestelde vragen 2017-05-19T08:37:42+00:00

Veelgestelde vragen

Is BHV verplicht?

Ja. Volgens de Arbo-wet moet elk bedrijf en elke instelling of school bedrijfshulpverlening regelen en zorgen voor één of meerdere opgeleide bedrijfshulpverleners. Een goede BHV-organisatie voorkomt, beperkt en/of bestrijdt schade en/of letsel op de werkvloer bij incidenten. Nog geen BHV’er? Volg dan nu de cursus bedrijfshulpverlening.

Hoeveel BHV’ers heb ik nodig?

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn voldoende en doeltreffende maatregelen te nemen als het gaat om bedrijfshulpverlening. Dat kan echt op verschillende manieren. Daarom is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Bij het bepalen van het aantal BHV’ers moet rekening gehouden worden met onder andere de grootte van het bedrijf en de risico’s. Zorg er ook voor dat bij wisselende werktijden altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn en blijven. Een goed handvat voor het bepalen van het aantal BHV’ers is de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Ieder bedrijf met personeel is verplicht een Risico-Inventarisatie en Evaluatie te hebben.

Hoe vaak moet een BHV’er op herhaling?

In de Arbowet staat dat een BHV’er deskundig voldoende geoefend moet zijn. Dit betekent dat de kennis ten alle tijden op niveau moet zijn. Het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) stelt als eis dat er jaarlijks een herhalingsles gevolgd wordt. Preventief verzorgt de BHV cursussen volgens de richtlijnen en eindtermen van het NIBHV. De BHV certificaten, diploma’s en/of pasjes van zowel het NIBHV als Preventief BV hebben daarom een geldigheid van één jaar.

Is een Risico-inventarisatie verplicht?

Ja. De Risico-Inventarisatie en Evaluatie is voor werkgevers een verplicht middel om het welzijn en de veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet door een Arbodienst, Arbodeskundige of Veiligheidskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn. De bevindingen moeten schriftelijk worden vastgelegd waarna een Plan van Aanpak gemaakt moet worden. Nog geen RI&E? Preventief kan de Risico-Inventarisatie voor u uitvoeren.

Wat is het verschil tussen een EHBO cursus van het Rode Kruis en Oranje Kruis?

Het Rode Kruis en het Oranje Kruis zijn beide certificerende instellingen. Ook worden beide diploma’s erkend door de rijksoverheid. Het grote verschil zit echter in de manier van examineren. Het Oranje Kruis examen wordt op de laatste lesdag afgenomen door een externe examencommissie die de geleerde stof door middel van een praktijkexamen toetst. Bij de EHBO cursussen van het Rode Kruis worden gedurende de lesdagen de verschillende competenties getoetst door de docent van de cursus. Het Rode Kruis heeft ook cursussen in combinatie met e-learning.

 

 

Heeft u een vraag?
Bel naar 073 599 32 37
Henk helpt je graag!
Veldweg 6-F - 5321 JE Hedel