Privacy statement

Privacy statement

Op onze website worden persoons- en algemene gegevens verzameld van en over u als gebruiker. In deze privacy statement kunt u lezen welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met deze gegevens doen. Ook staat hierin vermeld hoe u contact met ons kunt opnemen met vragen over deze privacy statement en verzoeken tot wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Preventief zelf en zijn niet beschikbaar voor derden.

Gegevens verstrekt via online formulieren

Onze Preventief website maakt gebruik van verschillende formulieren waarmee u zich bijvoorbeeld aan kunt melden voor een cursus, de nieuwsbrief of voor het aanvragen van informatie of een offerte.
Deze aanvragen kunnen tevens telefonisch of per email plaats vinden.
De gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om:
– contact op te nemen
– een offerte te vervaardigen en toe te sturen
– de inschrijving te verwerken
– het toesturen van lesboeken of e-learning
– het aanmelden van examens of aanvragen van certificering
– het toesturen van diploma’s en certificering
– een offerte te vervaardigen en toe te sturen
– aanmelden certificering en examens bij de betreffende instanties
– uitnodigen voor herhalingstraining i.v.m. geldigheid certificaat  (indien van toepassing)
– toesturen van een hand-out
– toesturen van evaluatieformulier

Anderszins worden deze gegevens nooit verstrekt aan derden.

Inzage en correctie of verwijdering

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien. Indien er sprake is van onjuistheden, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook kunt u ervoor kiezen uw gegevens te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Informatiedesk van Preventief: info@preventief.com of 073-5993237.

E-Mail nieuwsbrief

Via de website van Preventief kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Om uzelf weer af te melden voor de nieuwsbrief kan dat simpel via de link in de nieuwsbrief.

Cookies

Preventief maakt alleen gebruik van Google Analytics, om de herkomst en het gedrag van de bezoekers op de website te analyseren. Hiervoor worden cookies opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen, IP-adres, datum en tijd van het bezoek en welke pagina’s er zijn bekeken, is specifiek voor uw computer.

Wilt u geen cookies?
De meeste internetbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt de browser instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt. U kunt de ontvangst hiervan dan weigeren. Als u de acceptatie van cookies door uw browser uitschakelt, bestaat de kans dat onze website niet volledig of correct zal werken.

Sociale media
Preventief BV is actief op verschillende sociale media zoals facebook en LinkedIn. Wanneer u Preventief volgt houden wij u op de hoogte van relevante informatie en acties. Bij deelname aan een actie of prijsvraag worden geen andere gegevens verzameld dan uw NAW-gegevens.

Evaluaties en klanttevredenheidsonderzoeken

Wanneer u deelneemt aan een trainingsevaluatie of klanttevredenheidsonderzoek van Preventief BV verwerken wij de volgende gegevens, zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen van de trainingen en dienstverlening van Preventief BV.
Naam, e-mailadres, uitkomst onderzoek.

Beveiliging
Preventief BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen in gebruik om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een SSL-beveiligingscertificaat op onze website. Zijn onze computers voorzien van een firewall en password protection ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van haar functie toegang tot deze klantendata. Er rust een geheimhoudingsplicht op deze medewerkers.

Bewaartermijn
Preventief BV bewaart persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de betrokken te identificeren in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Wijziging van het privacy statement

Preventief BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement.
Op deze pagina staat altijd het meest actuele document, in geval van wezenlijke wijzigingen zullen wij tevens zorgdragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail of nieuwsbrief.
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 09-07-2019.

Heeft u een vraag?
Bel naar 073 599 32 37
Wij helpen u graag!