Een mooie reportage over de VCA opleiding die Preventief BV heeft mogen verzorgen voor Weener XL, in het kader van Social Return verplichting project Mariabrug ’s-Hertogenbosch. Bij aanbestedingen wordt met de opdrachtnemer afgesproken dat een percentage van de opdrachtsom moet worden ingezet voor Social Return, om zo te investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aannemersbedrijf Wallaard heeft naast de inzet van arbeidskrachten met enige afstand tot de arbeidsmarkt ook geïnvesteerd in het faciliteren van een VCA-diploma voor werkzoekenden. Onze docente Wendy Kluft heeft deze opleiding verzorgd en het lesprogramma op maat opgesteld: “Ondermeer door gebruik te maken van examentraining met stemkastjes en voor enkele deelnemers het examen mondeling aan te bieden, is het gelukt om voor deze bijzondere doelgroep een mooi slagingspercentage te bereiken.”