Waarom een BHV-cursus Brand en Ontruiming?

Een goede BHV-organisatie voorkomt, beperkt en/of bestrijdt schade en/of letsel op de werkvloer bij incidenten. Veiligheid staat voorop. Na het volgen van de BHV cursus Brand en Ontruiming weet de deelnemer hoe een beginnende brand te blussen, kan hij of zij de diverse brandklassen herkennen en hoe te werken met de diverse blusmiddelen. Ook leert de kandidaat hoe te alarmeren en te ontruimen tijdens een calamiteit.

Voor wie is de BHV-opleiding bedoeld?

De BHV-cursus Brand en Ontruiming is een deelcertificaat van de complete BHV-cursus en wordt vooral gevolgd door personen die in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma. Met een geldig EHBO-diploma heeft u vrijstelling voor het deelcertificaat Eerste Hulp. De opleiding Bedrijfshulpverlener is bestemd voor personen die deel gaan uitmaken van een BHV-organisatie. Speciale voorkennis is niet nodig.

Inhoud Basis BHV cursus Brand en Ontruiming

De Basis BHV-cursus Brand en Ontruiming volgt de richtlijnen en eindtermen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De training duurt 1 dag of 2 dagdelen en biedt veel afwisseling tussen theorie en praktijk. De module bedrijfshulpverlening Brand en Ontruiming bestaat uit de volgende 2 modules:

 • Brandbestrijding
  Beginnende brand, branddriehoek, brandklassen, brandslanghaspel, sproeischuimblusser, CO2 blusser, poederblusser, blusdeken
 • Ontruiming
  Communicatie, alarmeren, deurprocedure en ontruiming

De BHV-cursus Brand en Ontruiming vindt plaats in ons oefencentrum in Hedel, tussen ’s-Hertogenbosch en Zaltbommel.

Voor de BHV-modules Brand en Ontruiming maken we gebruik van inpandige blusruimtes voor natuurgetrouwe brandscenario’s met echt vuur.  Hier leren cursisten omgaan met de brandslanghaspel en diverse andere blusmiddelen. Daarnaast voeren we hier een ontruimingsoefening uit en oefenen we de deurprocedure.

Lesmateriaal

Het NIBHV lesboek ‘Basisopleiding Brandbestrijding en Ontruiming’. Het BHV-cursusboek is bij de cursusprijs inbegrepen.

BHV-examen en certificering

Het BHV-examen bestaat voor de module Brand en Ontruiming uit een praktijkgedeelte en een theorie-examen. De praktische vaardigheden worden gedurende de lesdag getoetst. Het theorie-examen vindt aan het einde van de lesdag plaats onder beoordeling van het NIBHV.

Cursisten die zowel de praktijkonderdelen als het theorie-examen met een voldoende afsluiten, ontvangen het NIBHV-certificaat Brandbestrijding en Ontruiming. Het certificaat is geldig tot één jaar na afgiftedatum.  De kosten voor het examen en het certificaat zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

BHV-opleiding Brand en Ontruiming open inschrijving

U kunt zich direct inschrijven voor de BHV-training Brand en Ontruiming in ons oefencentrum in Hedel. Daarnaast kunt u deelnemen aan de open inschrijving in een van de 17 oefencentra in Nederland.

BHV-cursus Brand en Ontruiming in-company en op maat

Het deelcertificaat Brand en Ontruiming volgen op uw eigen locatie of helemaal op maat? Ook dat is mogelijk. Natuurlijk op een dag en tijdstip die u het beste uitkomen. De voordelen?

 • We stemmen de inhoud van de cursus af op uw specifieke bedrijfssituatie;
 • Cursisten oefenen in hun eigen werkomgeving;
 • Cursisten hebben geen reistijd.

Waarom uw BHV cursus bij Preventief?

 • 20 jaar ervaring in Veiligheidstrainingen en BHV-dienstverlening;
 • Vakbekwame BHV-docenten;
 • Prettige combinatie van theorie met veel praktijk;
 • Realistische trainingsomgeving met natuurgetrouwe scenario’s en gecontroleerde blusruimtes;
 • Heldere all-in prijs: lesboek, examen, diploma, lunch en consumpties inbegrepen.
Toon alle cursussen