Week van de RI&E

Maandag 12 juni start de voor de 3e keer de Week van de RI&E. Door middel van de Week van de RI&E word meer bekendheid gegeven aan de Risico Inventarisatie en Evaluatie en het belang van veilig en gezonde werken.

Ontvang 10% korting!

Wilt u een RI&E laten opstellen of updaten? Maak tijdens de week van de RI&E een afspraak en ontvang 10% korting!

Kosten-baten overzicht van de RI&E

Het thema van de Week van de RI&E is dit jaar “De RI&E als onderdeel van zakelijk succes”. In aansluiting daarop heeft steunpunt RI&E een overzicht gemaakt van de kosten en baten van de RI&E. Bij bedrijven bestaat vaak het gevoel dat het uitvoeren van een Plan van Aanpak en het organiseren van een veilige werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig oplevert. Uit het kosten-baten-overzicht blijkt dat investeringen in een veilige en gezonde werkplek niet alleen kosten bespaart door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim, maar ook bijdraagt aan een hogere tevredenheid van de werknemers, hogere productiviteit en bedrijfscontinuïteit.

U kunt het volledige kosten-baten-overzicht bekijken via onderstaande afbeelding.

kosten-baten-overzicht

Kosten-baten-overzicht week van de RIE 2017