Risico Inventarisatie en Evaluatie ( RI&E )

Wat is een RI&E? Een Risico Inventarisatie en –Evaluatie, kortweg RI&E of RIE, geeft u inzicht in alle risico’s binnen uw bedrijf op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn die uw medewerkers kunnen lopen. Bijvoorbeeld bij het gebruik van machines, zwaar werk of omgang met gevaarlijke stoffen. Met deze inzichten formuleert u maatregelen om deze risico’s weg te nemen of beheersbaar te maken. Kortweg bestaat een RI&E dus uit een lijst met risico’s en een plan om deze aan te pakken.

Veel bedrijven zien op tegen het maken van een RI&E, zij vinden het ingewikkeld. Geen zorgen! Preventief helpt u graag om de risico’s binnen uw bedrijf te inventariseren en evalueren, omdat u een RI&E niet kunt missen. Een RI&E is natuurlijk wettelijk verplicht, maar levert u ook direct winst op. Hoe? Doordat een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie zorgt voor een lager ziekteverzuim, minder ongevallen en indirect dus voor efficiënter werken.

Is een RI&E verplicht?

Ja, de Risico Inventarisatie en -Evaluatie is de belangrijkste verplichting uit de Arbowet. De RI&E en het Plan van Aanpak vormen samen de basis voor het Arbobeleid binnen uw organisatie. Iedere werkgever moet beschikken over een actuele RI&E.  De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) controleert hierop met bedrijfsbezoeken en bij bedrijfsongevallen. Heeft u als werkgever geen (actuele) RI&E? Dan kan dat uiteindelijk leiden tot hoge boetes van vele duizenden euro’s.

De inhoud van een RI&E

Het maken van een RI&E moet zorgvuldig gebeuren. Daarom gaat een gediplomeerd veiligheidskundige voor u aan de slag. Hij of zij werkt hierbij volgens de geldende wet- en regelgeving, het AI-1 (Arbo-informatieblad) en het model IMA-A (InspectieMethode Arbeidsomstandigheden Algemeen).

Hoe ziet het maken van een RI&E eruit?

Ontruimingsplattegronden zijn een verplicht onderdeel van een ontruimingsplan. Misschien zijn deze al aanwezig binnen uw organisatie. Zo niet, dan kunt u ons ook de ontruimingsplattegronden laten maken.

De stappen binnen een RI&E

  • We starten met een afspraak bij u op locatie om met de Arbodeskundige, preventiemedewerker, directie of facilitymanager van uw bedrijf de huidige stand van zaken te beoordelen.
  • Vervolgens maken we een inventarisatie door middel van een rondgang door het bedrijf, de kantoren, werkplaats, het magazijn en eventuele andere werkplekken.
  • De bevindingen hieruit verwerken we in een schriftelijke rapportage die u inzicht geeft in de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting.
  • We maken een prioriteitstelling gebaseerd op de ernst van de risico’s om ze op te lossen.
  • Dit leidt tot een Plan van Aanpak waarin u zelf actiepunten vastlegt om de arbeidsomstandigheden voor uw medewerkers te verbeteren. Natuurlijk kunt u onze hulp daarbij inroepen, graag zelfs.

De toetsing van een RI&E

De toetsing van een RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak wordt gedaan door een onafhankelijke gecertificeerde kerndeskundige,  zoals blijkt uit het schema van het RI&E steunpunt. Heeft uw bedrijf minder dan 25 medewerkers? Dan is deze onafhankelijke toetsing niet altijd noodzakelijk.

Hoe houdt u uw RI&E actueel en up-to-date?

Een RI&E is een momentopname. Een verhuizing, verbouwing, plaatsing van nieuwe machines, taakverandering van medewerkers of nieuwe veiligheidsnormen kunnen aanleiding zijn om de RI&E te herzien. De RI&E is daarom een levend document, dat u regelmatig moet actualiseren. Kunt u zelf uw RI&E herzien? Vaak wel, maar natuurlijk willen wij u daar ook graag bij helpen of dit van u overnemen. Sowieso is het raadzaam om eens per 3 tot 5 jaar de RI&E geheel opnieuw te laten uitvoeren.

Waarom uw RI&E Preventief?

  • Ruime ervaring in het maken van Risico Inventarisaties en Evaluaties en het updaten ervan;
  • Praktijkgerichte veiligheidskundigen die zoeken naar oplossingen op maat voor uw bedrijf;
  • Digitale versie waarin u zelf het plan van aanpak kunt bijhouden;
  • Altijd conform de laatste richtlijnen en wettelijke vereisten.

Wilt u een RI&E laten opstellen?

Elke RI&E is maatwerk. Wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvende offerte. Neem hiervoor contact met ons op.

Heeft u een vraag?
Bel naar 073 599 32 37
Wij helpen u graag!