Nieuwe Arbowet

Vanaf 01 juli 2017 komt er een Nieuwe Arbowet en daarmee veranderen de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de OR of personeelsvertegewoordiging goed informeren over de wetsbepalingen.

In de Nieuwe Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

Vandaag heeft het ministerie van SZW de digitale toolkit ‘Nieuwe-Arbowet” gelanceerd. Deze toolkit bevat handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet.

Digitale Toolkit

De digitale toolkit Nieuwe Arbowet biedt handig factsheets, animaties en downloadbare bestanden zoals posters en veelgestelde vragen over de veranderingen in de Arbowet. Met de nieuwe Arbowet komt er onder andere een basiscontract, meer ruimte voor preventie en inspraak van werknemers. Bestaande en nieuwe informatieproducten zijn hier gebundeld en teven te vinden via het Arboportaal.

Factsheets

Infographic

Veelgestelde vragen

 

(bron: arboportaal.nl)