Ontruimingsplan

Wat is een ontruimingsplan? Het ontruimingsplan voor een gebouw of bedrijf is een plan, waarin helder en zorgvuldig omschreven staat wat er moet gebeuren bij een calamiteit. Een goed doordacht plan zorgt ervoor dat uw gebouw snel en doeltreffend kan worden ontruimd. Zonder paniek en met zo weinig mogelijk letsel.

Uw organisatie is uniek met eigen, specifieke omstandigheden. Wie van uw mensen worden als eerste gealarmeerd bij een calamiteit? Wie heeft welke rol? Waar kunnen aanwezigen in het pand het beste verzamelen op uw terrein? Allemaal vragen die in een ontruimingsplan aan de orde komen. Preventief heeft ruime ervaring om snel, kundig en nauwkeurig uw op maat gesneden plan te maken.

Is een ontruimingsplan verplicht?

Een ontruimingsplan is verplicht volgens zowel de Arbowet als vanuit het Bouwbesluit.

Volgens de Arbowet (artikel 3) is de werkgever verplicht maatregelen te nemen om het personeel te beschermen en te zorgen dat zij bij een dreigend gevaar veilig het pand kunnen verlaten. Dit wordt in een ontruimingsplan beschreven.
In het Bouwbesluit (artikel 6.23.6) is bepaald dat ieder bedrijf dat beschikt over een brandmeldinstallatie ook moet beschikken over een goedgekeurd ontruimingsplan conform de NEN-norm NTA 8112 ‘Leidraad voor een ontruimingsplan’.

Inhoud ontruimingsplan volgens NEN-norm NTA8112

Elk ontruimingsplan moet voldoen aan de NEN-norm NTA 8112 ‘Leidraad voor een ontruimingsplan’. Preventief helpt u om alle stappen te doorlopen die in de norm aan de orde komen. Het resultaat? Een nauwgezet ontruimingsplan dat exact aansluit op uw situatie. Een veilig idee bij brand, een calamiteit of ander incident.
Het ontruimingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Situatietekening;
 • Gebouwgegevens;
 • Installatiegegevens;
 • Bedrijfshulpverleningsorganisatie;
 • Alarmeringsprocedures;
 • Ontruimingsprocedures;
 • Taken medewerkers;
 • Taken receptie;
 • Taken en functies bedrijfshulpverleners;
 • Taken directie;
 • Plattegronden met alle voorzieningen;
 • Ontruimingsplattegronden.

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden zijn een verplicht onderdeel van een ontruimingsplan. Misschien zijn deze al aanwezig binnen uw organisatie. Zo niet, dan kunt u ons ook de ontruimingsplattegronden laten maken.

Hoe maken we een ontruimingsplan?

Het opstellen van een ontruimingsplan start met een locatiebezoek door een van onze adviseurs en een rondgang door het pand. Het pand, de werkzaamheden en de interne organisatiestructuur zijn voor ieder bedrijf uniek. Daarom is het daarna de beurt aan de BHV’ers en de verantwoordelijke hoofd-BHV’er. Met hen inventariseren we onderwerpen als geldende afspraken, procedures en voorzieningen bij calamiteiten. Vervolgens werkt onze adviseur de conceptversie van het plan uit. Als de opdrachtgever akkoord is, volgt de definitieve versie van het ontruimingsplan volgens de geldende normen.

Waarom uw Ontruimingsplan maken met Preventief?

 • Ruime ervaring in het maken van ontruimingsplannen en het updaten ervan;
 • Kundige adviseurs met kennis van zaken;
 • Helder ontruimingsplan op maat – geen standaardplan;
 • Digitale versie waarmee u het plan zelf kunt bijhouden;
 • Werkwijze in overleg met en volgens de laatste richtlijnen van de commissie Bedrijfsnoodorganisatie volgens de normen voor bedrijfshulpverlening (NEN 4000) en ontruimingsplannen (NEN 8112).

Wilt u een ontruimingsplan laten opstellen?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan.

Heeft u een vraag?
Bel naar 073 599 32 37
Wij helpen u graag!