Ik ben burgerhulpverlener, wat kan ik nog doen?

Tijdelijke wijzigingen reanimatierichtlijnen

Reanimatierichtlijnen zijn tijdelijk aangepast om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden en daarmee veiligheid van slachtoffer en hulpverleners te vergroten.

Vooraf

Het basisadvies van het RIVM blijft van toepassing:

 1. Verkouden, hoesten, keelpijn of koorts?
  Niet naar buiten dus ook niet voor een reanimatieoproep
 2. Familielid ziek? Niet naar een reanimatieoproep
 3. Valt u in een risicogroep? Niet naar een reanimatieoproep

Hartslag.nu en de 112-meldkamers houden hier rekening mee en zullen proberen burgerhulpverleners niet te alarmeren bij een COVID-19 verdenking.

Tijdens

Stop en denk na! Kijk goed wat je ziet en in welke situatie je bent

 1. Controle van het slachtoffer: Alleen kijken om de ademhaling te beoordelen
 2. Geen beademing. Ook niet met een masker of kiss-of-life
 3. Wel borstcompressie
 4. Wel een AED

Uitzondering 1: Kinderen wel beademen. Omdat hier vaak sprake is van een ademhalingsprobleem en de kans op besmetting kleiner is.
Uitzondering 2: Een COVID-19 slachtoffer of een sterke verdenking daarvan. Alleen de AED aansluiten.

Burgerhulpverleners onderling

 1. Houdt afstand. Eén hulpverlener bij het slachtoffer. De tweede hulpverlener bij de voeten.
 2. Kun je niets doen? Ga weg.
 3. Slachtoffer of spullen aangeraakt? Handen wassen!

Volg de aanwijzingen van professionele hulpdiensten altijd op.

Na een inzet

Overleg met de ambulancedienst en desinfecteer zo mogelijk je handen al bij de ambulance.
Het is belangrijk om te weten dat je als burgerhulpverlener niet aansprakelijk bent voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie.
Voel je ook niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt.

Wij volgen de ontwikkelingen dagelijks. Als er veranderingen zijn houden wij van Preventief je op de hoogte.
Zelf meer weten?
www.rivm.nl, www.hartslagnu.nl of www.who.int (Engels)