Voor wie is het VCA VOL Inloopexamen bedoeld?

Het VCA VOL Inloopexamen is bedoeld voor operationeel leidinggevende van een een VCA gecertificeerd bedrijf of werken voor opdrachtgevers die het VCA certificaat verplichten. Preventief biedt diverse VCA opleidingen aan waaronder VCA Basis, VCA VOL en VCA VIL-VCU.

Doel van het VCA VOL Inloopexamen

• Vergroten van het veiligheids-, gezondheids- en milieubewustzijn;
• Verkrijgen van meer inzicht in risico’s die zijn verbonden aan de werkzaamheden;
• Verhogen van de kennis met betrekking tot persoonlijke beschermmiddelen, gereedschappen en materialen;
• Kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) aantoonbaar maken voor derden.

Na afloop van de VCA-opleiding kent de deelnemer de risico’s waarmee hij tijdens de uitvoering van zijn werk geconfronteerd kan worden en weet welke maatregelen daar tegen getroffen moeten worden.

VCA VOL examen en certificering

Het VCA VOL examen wordt afgenomen door een onafhankelijk VCA examenbureau en bestaat uit 40 vragen. Kandidaten zijn geslaagd bij een score van 64,5% of hoger. U ontvangt dan het erkende VCA-diploma met een geldigheid van 10 jaar.

Toetsvorm: Meerkeuze, matrix, rangschik, meervoudig, antwoord, matching
Toetsduur: 75 minuten
Aantal vragen: 70 vragen
Cesuur: 4515 van de 7000 punten (64,5%)

Inloopexamen inschrijving

U kunt zich direct inschrijven voor het VCA inloopexamen in ons oefencentrum in Hedel.

Waarom uw VCA VOL Inloopexamen bij Preventief?

  • CBT examen middels tablets;
  • U weet direct na afloop of u geslaagd bent;
  • Heldere all-in prijs: examen en VCA-diploma.
Toon alle cursussen