Voor wie is de VCA VOL e-learning en examen bedoeld?

De VCA VOL e-learning, ook wel blended learning genoemd, en examen is bedoeld voor medewerkers van een VCA gecertificeerd bedrijf of werken voor opdrachtgevers die het VCA certificaat verplichten. Preventief biedt diverse VCA opleidingen aan waaronder VCA Basis, VCA VOL en VCA VIL-VCU.

Doel van de VCA VOL e-learning en examen

• Vergroten van het veiligheids-, gezondheids- en milieubewustzijn;
• Verkrijgen van meer inzicht in risico’s die zijn verbonden aan de werkzaamheden;
• Verhogen van de kennis met betrekking tot persoonlijke beschermmiddelen, gereedschappen en materialen;
• Kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) aantoonbaar maken voor derden.

Na afloop van de VCA-opleiding kent de deelnemer de risico’s waarmee hij tijdens de uitvoering van zijn werk geconfronteerd kan worden en weet welke maatregelen daar tegen getroffen moeten worden.

Lesmateriaal VCA VOL cursus e-learning

Nadat uw aanmelding is ontvangen en verwerkt ontvangt u de inloggegevens om met de e-learning te starten. Zodra u de e-mail met inloggegevens heeft ontvangen kunt u starten met het e-learning traject. De e-learning dient als voorbereiding op het VCA VOL examen.

VCA examen en certificering

Het VCA VOL examen wordt afgenomen door een onafhankelijk VCA examenbureau en bestaat uit 40 vragen. Kandidaten zijn geslaagd bij een score van 64,5% of hoger. U ontvangt dan het erkende VCA diploma met een geldigheid van 10 jaar.

Toetsvorm: Meerkeuze, matrix, rangschik, meervoudig antwoord, matching
Toetsduur: 75 minuten
Aantal vragen: 70 vragen
Cesuur: 4515 van de 7000 punten (64,5%)

VCA VOL e-learning open inschrijving

U kunt zich direct inschrijven voor de opleiding VCA VOL Zelfstudie in ons oefencentrum in Hedel.

Waarom uw VCA VOL e-learning bij Preventief?

  • Duidelijke e-learning;
  • CBT examen middels tablets;
  • U weet direct na afloop of u geslaagd bent;
  • Heldere all-in prijs: e-learning, examen en VCA-diploma.

Wijziging/Annulering

Bij wijziging of annulering ongeacht de reden worden de onderstaande kosten in rekening gebracht:

– Meer dan 1 week voor aanvang € 25,- administratiekosten
– Binnen 1 week voor aanvang 50%
– Afwezigheid zonder afmelding of op de lesdag zelf 100%

Toon alle cursussen