Voor wie is de VCA VIL-VCU Zelfstudie en examen bedoeld?

De VCA VIL-VCU Zelfstudie en examen is bedoeld voor intercedenten of leidinggevenden van een uitzendbureau. Middels dit diploma kunt u aantonen dat u weet welke veiligheidseisen gelden voor personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven. Preventief biedt diverse VCA opleidingen aan waaronder VCA Basis, VCA VOL en VCA VIL-VCU.

Doel van de VCA VIL-VCU Zelfstudie

• Vergroten van het veiligheids-, gezondheids- en milieubewustzijn;
• Verkrijgen van meer inzicht in risico’s die zijn verbonden aan de werkzaamheden;
• Verhogen van de kennis met betrekking tot persoonlijke beschermmiddelen, gereedschappen en materialen;
• Kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) aantoonbaar maken voor derden.

Na afloop van de VCA-opleiding kent de deelnemer de risico’s waarmee hij tijdens de uitvoering van zijn werk geconfronteerd kan worden en weet welke maatregelen daar tegen getroffen moeten worden.

Lesmateriaal VCA VIL-VCU cursus

Uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers het lesboek VCA. Omdat dit een zelfstudie betreft dient de cursist het lesboek zelf te bestuderen.

VCA VIL-VCU examen en certificering

Het VCA VIL-VCU examen wordt afgenomen door een onafhankelijk VCA examenbureau en bestaat uit 40 vragen. Kandidaten zijn geslaagd bij een score van 64,5% of hoger. U ontvangt dan het erkende VCA-diploma met een geldigheid van 10 jaar.

Toetsvorm: Meerkeuze, matrix, rangschik, meervoudig, antwoord, matching
Toetsduur: 75 minuten
Aantal vragen: 70 vragen
Cesuur: 4515 van de 7000 punten (64,5%)

VCA VIL-VCU Zelfstudie open inschrijving

U kunt zich direct inschrijven voor de opleiding VCA VIL-VCU Zelfstudie in ons oefencentrum in Hedel.

Waarom uw VCA VIL-VCU Zelfstudie bij Preventief?

  • Duidelijk, goed leesbaar lesboek;
  • CBT examen middels tablets;
  • U weet direct na afloop of u geslaagd bent;
  • Heldere all-in prijs: lesboek, examen en VCA-diploma.
Toon alle cursussen