Voor wie is het VCA VIL-VCU Inloopexamen bedoeld?

Het VCA VIL-VCU Inloopexamen is bedoeld voor intercedenten of leidinggevenden van een uitzendbureau. Middels dit diploma kunt u aantonen dat u weet welke veiligheidseisen gelden voor personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven. Preventief biedt diverse VCA opleidingen aan waaronder VCA Basis, VCA VOL en VCA VIL-VCU.

Doel van het VCA VIL-VCU Inloopexamen

• Vergroten van het veiligheids-, gezondheids- en milieubewustzijn;
• Verkrijgen van meer inzicht in risico’s die zijn verbonden aan de werkzaamheden;
• Verhogen van de kennis met betrekking tot persoonlijke beschermmiddelen, gereedschappen en materialen;
• Kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) aantoonbaar maken voor derden.

Na afloop van de VCA-opleiding kent de deelnemer de risico’s waarmee hij tijdens de uitvoering van zijn werk geconfronteerd kan worden en weet welke maatregelen daar tegen getroffen moeten worden.

VCA VIL-VCU examen en certificering

Het VCA VIL-VCU examen wordt afgenomen door een onafhankelijk VCA examenbureau en bestaat uit 40 vragen. Kandidaten zijn geslaagd bij een score van 64,5% of hoger. U ontvangt dan het erkende VCA-diploma met een geldigheid van 10 jaar.

Toetsvorm: Meerkeuze, matrix, rangschik, meervoudig, antwoord, matching
Toetsduur: 75 minuten
Aantal vragen: 70 vragen
Cesuur: 4515 van de 7000 punten (64,5%)

Inloopexamen inschrijving

U kunt zich direct inschrijven voor het VCA inloopexamen in ons oefencentrum in Hedel.

Waarom uw VCA VIL-VCU Inloopexamen bij Preventief?

  • CBT examen middels tablets;
  • U weet direct na afloop of u geslaagd bent;
  • Heldere all-in prijs: examen en VCA-diploma.
Toon alle cursussen