Doelgroep

De cursus Ploegleider BHV e-learning is bedoeld voor degene binnen de organisatie die leiding en aansturing geeft aan de Bedrijfshulpverleners. Om te kunnen deelnemen aan de opleiding Ploegleider BHV dient u te beschikken over een geldig BHV diploma.

Inhoud

De Ploegleider BHV e-learning zal worden verzorgd conform de richtlijnen en eindtermen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Vanwege de leidinggevende aard van de functie is er veel aandacht voor praktijkoefeningen, door middel van scenario’s die eerst op table-top en daarna praktisch worden uitgevoerd.
Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan:

  • Organisatie van Bedrijfshulpverlening;
  • Alarmeringsprocedures van de eigen organisatie;
  • Leidinggeven aan de inzet van Bedrijfshulpverleners;
  • Communicatie tijdens een incident;
  • Beheren en controleren van BHV-middelen;
  • Organiseren en evalueren van inzetten en oefeningen.

Lesstof

Ongeveer 3 weken voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers via e-mail de inloggegevens voor de e-learning Ploegleider bedrijfshulpverlener.
Let op! De e-learning vervangt 0,5 lesdag ten opzichte van de reguliere opleiding Ploegleider in 1,5 lesdag. Wij adviseren u tijdig te beginnen aangezien het doorlopen enkele uren in beslag neemt.

Examen

Het Ploegleider BHV examen bestaat uit een praktijkgedeelte en een theorie-examen. De praktische vaardigheden worden gedurende de lesdag getoetst door de docent. Het theorie-examen is opgenomen in de e-learning en dient voorafgaand aan de training succesvol afgerond te zijn.

Certificering

Wanneer zowel de praktijk als de theorie met een voldoende zijn afgesloten ontvangt de cursist het Ploegleider BHV certificaat van Preventief BV.

Aanvang

Wij verwachten u 15 minuten voor aanvang van de training op de genoemde locatie. De kandidaat dient zich gedurende de gehele cursus te kunnen legitimeren.

Kledingadvies

Gemakkelijke kleding en dichte schoenen in verband met praktijkopdrachten.
Indien het een in-company training betreft dient u te beschikken over de bedrijfsspecifieke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lunch en consumpties

Lunch en consumpties zijn bij de cursusprijs inbegrepen wanneer de training plaatsvindt in het Oefencentrum van Preventief BV en het een volledige dagopleiding betreft. 

Wijziging/Annulering

Bij wijziging of annulering ongeacht de reden worden de onderstaande kosten in rekening gebracht:

  • Meer dan 1 week voor aanvang € 50,- administratiekosten
  • Binnen 1 week voor aanvang 50%
  • Afwezigheid zonder afmelding 100%

Wanneer een e-learningsmodule is afgedragen aan een cursist zullen deze kosten bij annulering altijd in rekening worden gebracht.
Voor de praktijksessie is ruilen of vervanging door een andere cursist altijd mogelijk, mits deze (indien van toepassing) voorafgaand aan de praktijksessie de e-learning heeft afgerond.

Het minimum aantal deelnemers is 8 personen. Het maximale aantal deelnemers is 12 personen.

Toon alle cursussen