Voor wie is de Coördinator-Hoofd BHV cursus bedoeld?

De Coördinator-Hoofd BHV cursus (CHBHV) is bedoeld voor degene die verantwoordelijk is voor het voorbereiden en implementeren van het Arbobeleid met betrekking tot bedrijfshulpverlening.

Inhoud Coördinator-Hoofd BHV cursus

De opleiding zal worden verzorgd conform de richtlijnen en eindtermen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De opleiding duurt drie dagen, waarvan twee lesdagen en een examendag na een periode van ongeveer 18 weken. In de tussenliggende periode moet een cursist een opdracht uitwerken: het opstellen van een BHV-plan om te komen tot een BHV-organisatie voor de eigen werksituatie.

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan de diverse taken van de Hoofd BHV’er:

 • Opzetten en beheren van een BHV-organisatie;
 • Schriftelijke verslaglegging van plannen zoals: BHV-plan, Ontruimingsplan en Bedrijfsnoodplan;
 • Zorgen voor oefening en opleiding van bedrijfshulpverleners;
 • Communiceren met de werkgever, medewerkers en professionele hulpverleningsdiensten;
 • Risico- Inventarisatie & Evaluatie;
 • Relevante wet- en regelgeving, Arbowet, gebruiksvergunning, bouwbesluit, brandveiligheidsconcepten.

Lesmateriaal

Ongeveer 3 weken voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers het boekenpakket Coördinator/Hoofd BHV van het NIBHV:

 • Lesboek Coördinator-Hoofd BHV;
 • Lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener;
 • Lesboek Ploegleider BHV;
 • De Bedrijfshulpverlening in uw organisatie;
 • Ontruimingsplannen- en oefeningen;
 • Preventiecontrole en bedrijfshulpverlening;
 • Handleiding omgaan met alarmmeldingen;
 • Handleiding omgaan met bommeldingen;
 • Lesboek Preventiemedewerker;
 • Handleiding BHV.

Coördinator-Hoofd BHV examen en certificering

Voorafgaand aan de examendag, welke 18 weken na afloop van de eerste twee lesdagen wordt ingepland, dient de cursist zijn projectopdracht in te leveren. Tijdens de examendag presenteert de cursist het door hem opgestelde BHV-plan aan de examencommissie en is er een schriftelijk examen. Wanneer alle onderdelen met een voldoende zijn afgesloten ontvangt de cursist het diploma Coördinator-Hoofd BHV van het NIBHV.

De kosten voor het examen en het diploma zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

Coördinator-Hoofd BHV open inschrijving

U kunt zich direct inschrijven voor de opleiding Coördinator-Hoofd BHV in ons oefencentrum in Hedel. Daarnaast kunt u deelnemen aan de open inschrijving in een van de 17 oefencentra in Nederland.

Waarom uw cursus Coördinator-Hoofd BHV bij Preventief?

 • 20 jaar ervaring in Veiligheidstrainingen en BHV-dienstverlening;
 • Vakbekwame BHV-docenten;
 • Heldere all-in prijs: lesboek, examen, diploma, lunch en consumpties inbegrepen.
Toon alle cursussen