Waarom een BHV-cursus?

De BHV-cursus (Bedrijfshulpverlening) is een verplicht onderdeel binnen de Arbowet. Volgens deze wet moet elk bedrijf en elke instelling of school bedrijfshulpverlening regelen en zorgen voor één of meerdere opgeleide bedrijfshulpverleners. Een goede BHV-organisatie voorkomt, beperkt en/of bestrijdt schade en/of letsel op de werkvloer bij incidenten. Veiligheid staat voorop. Heeft een bedrijfshulpverlener de opleiding goed doorlopen en het BHV-diploma behaald? Dan voldoet de werkgever/directie aantoonbaar aan de wettelijke basisverplichting voor bedrijfshulpverlening.

Voor wie is de BHV-opleiding bedoeld?

De opleiding Bedrijfshulpverlener is bestemd voor personen die deel gaan uitmaken van een BHV-organisatie. Speciale voorkennis is niet nodig.

Inhoud Basis BHV-cursus

De Basis BHV-cursus volgt de richtlijnen en eindtermen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De training duurt 2 dagen of 4 dagdelen en biedt veel afwisseling tussen theorie en praktijk. De cursus bedrijfshulpverlening bestaat uit de volgende 4 modules:

 • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
  Snijwonden, brandwonden, kneuzingen, botbreuken, oogletsel, vergiftiging
 • Spoedeisende Eerste Hulp
  Noodvervoersgreep van Rautek, verslikking, reanimatie, bediening AED, eerste hulp bij ziektebeelden (epilepsie, beroerte, hartinfarct, suikerziekte, shock)
 • Brandbestrijding
  Beginnende brand, branddriehoek, brandklassen, brandslanghaspel, sproeischuimblusser, CO2 blusser, poederblusser, blusdeken
 • Ontruiming
  Communicatie, alarmeren, deurprocedure en ontruiming

De BHV-cursus vindt plaats in ons oefencentrum in Hedel, tussen ’s-Hertogenbosch en Zaltbommel.

Voor de BHV-modules Eerste Hulp maken we gebruik van de scenarioruimtes. Hier bootsen we realistische ongevalssituaties na, onder andere met medewerking van een lotusslachtoffer.

Voor de BHV-modules Brand en Ontruiming maken we gebruik van inpandige blusruimtes voor natuurgetrouwe brandscenario’s met echt vuur. Hier leren cursisten omgaan met de brandslanghaspel en diverse andere blusmiddelen. Daarnaast voeren we hier een ontruimingsoefening uit en oefenen we de deurprocedure.

Lesmateriaal

Het NIBHV lesboek ‘Basisopleiding bedrijfshulpverlening’. Het BHV-cursusboek is bij de cursusprijs inbegrepen.

BHV-examen en certificering

Het BHV-examen bestaat voor iedere module uit een praktijkgedeelte en een theorie-examen. De praktische vaardigheden worden gedurende de lesdag getoetst. Het theorie-examen vindt aan het einde van de lesdag plaats onder beoordeling van het NIBHV.

Cursisten die zowel de praktijkonderdelen als het theorie-examen met een voldoende afsluiten, ontvangen het NIBHV-diploma Bedrijfshulpverlener. Het BHV-diploma is geldig tot één jaar na afgiftedatum. De kosten voor het examen en het BHV-diploma zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

BHV en CCV Code 95 voor beroepschauffeurs

Helaas is het vanaf 2018 niet meer mogelijk om de uren van de BHV-cursus te registreren voor Code 95. Om u toch van dienst te kunnen zijn heeft Preventief speciale Code 95 nascholingsdagen ingepland.

BHV-opleiding open inschrijving

U kunt zich direct inschrijven voor de BHV-training in ons oefencentrum in Hedel. Daarnaast kunt u deelnemen aan de open inschrijving in een van de 17 oefencentra in Nederland.

BHV-cursus in-company en BHV-training op maat

Een Basis BHV-cursus op uw eigen locatie of helemaal op maat? Ook dat is mogelijk. Natuurlijk op een dag en tijdstip die u het beste uitkomen. De voordelen?

 • We stemmen de inhoud van de BHV-cursus af op uw specifieke bedrijfssituatie;
 • Cursisten oefenen in hun eigen werkomgeving;
 • Cursisten hebben geen reistijd.

 Waarom uw BHV-cursus bij Preventief?

 • 20 jaar ervaring in Veiligheidstrainingen en BHV-dienstverlening;
 • Vakbekwame BHV-docenten;
 • Prettige combinatie van theorie met veel praktijk;
 • Realistische trainingsomgeving met natuurgetrouwe scenario’s en gecontroleerde blusruimtes;
 • Ervaren Lotusslachtoffer bij de Eerste Hulp-modules;
 • Heldere all-in prijs: lesboek, examen, diploma, lunch en consumpties inbegrepen.
Toon alle cursussen